Jeugd

Voor wie
De praktijk is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Hoe jonger de kinderen hoe meer de ouders erbij betrokken worden.


Bij klachten kun je denken aan somberheid, (faal)angst, slaapproblemen, piekeren, vaak boos zijn, onbegrepen lichamelijke klachten, dwangmatig gedrag, tics en klachten naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen.

 

Twijfel je of de praktijk je kan helpen bij bepaalde klachten? Je kunt altijd contact opnemen om de vraag voor te leggen, ik denk graag met je mee.

 


Soorten therapie
Cognitieve gedragstherapie leert je via oefeningen en opdrachten om anders te denken over lastige situaties, waardoor je je anders gaat voelen en gedragen.

Schrijftherapie is een behandelmethode om ingrijpende ervaringen/trauma’s te verwerken. In een aantal sessies worden de herinneringen aan deze ervaring(en) opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en ermee om te gaan.


Mindfulness is een methode om te trainen om meer in het hier en nu te zijn. Dat kan erg helpend zijn om bijvoorbeeld te leren minder te piekeren en om minder angstig te zijn. Ook draagt mindfulness bij aan meer positieve emoties en aan het welbevinden.
 

E-Health of te wel online hulpverlening, kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die je al volgt. Samen kiezen we een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die je ervaart. Daarnaast kun je opdrachten maken en informatieve of leuke filmpjes bekijken.

Ouderbegeleiding kan erg steunend zijn als je vragen of twijfels hebt over het gedrag of de opvoeding van je kind, over jouw eigen ouderrol, over hoe je het best met je kind kunt omgaan.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een kortdurende en effectieve behandelmethode die bedoeld is om nare ervaringen te verwerken.

 

 

Werkwijze
Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en zetten we op een rij wat er aan de hand is en wat je graag zou willen.
Na het intakegesprek bespreken we samen welke aanpak het meest wenselijk is.


Behandeling

De praktijk biedt behandeling binnen de Basis GGZ. Dat betekent dat het gaat om problematiek waardoor een kind in lichte tot matige mate wordt beperkt in het dagelijks functioneren. Doorgaans zijn er niet meer dan 10-12 sessies nodig.
Behandeling is maatwerk en bestaat meestal uit een combinatie van meerdere therapiesoorten. Ouders zijn betrokken als ‘co-expert (afhankelijk van de leeftijd van het kind)’.

Het doel is uiteraard altijd om de klachten te verminderen, maar ook om positieve gevoelens en het welbevinden te vergroten. 

Toestemmingsverklaring van ouders
Kinderen jonger dan 16 jaar
Als beide ouders het gezag over het kind hebben, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en is ook opgenomen in de Beroepscode voor Psychologen. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig.

Voor het eerste gesprek krijgen ouders een toestemmingsverklaring toegestuurd. Deze toestemmingsverklaring wordt ingevuld en ondertekend meegenomen naar het intakegesprek.

(Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende).

 

Jongeren vanaf 16 jaar
Vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling. De jongere geeft zelf toestemming en de toestemming van ouders is niet meer nodig.
Over het algemeen spelen op deze leeftijd ouders natuurlijk nog wel een grote rol. Zodoende heeft het meestal wel de voorkeur om zowel de jongere als de ouders te betrekken bij de behandeling. Dit gaat uiteraard in goed overleg en nooit zonder toestemming van de jongere.

 


Recht op informatie
Kinderen tot 12 jaar

De ouders worden volledig geïnformeerd. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over onderzoek en behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.

 

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Kinderen in deze leeftijdsgroep weten vaak goed wat ze willen. Zowel het kind als de ouders hebben recht op volledige informatie.

 

Jongeren vanaf 16 jaar
Vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling. De jongere heeft daarom recht op volledige informatie en geeft zelf aan welke informatie naar de ouders gaat.

 

 

 

 

Beeld: "Verbondenheid'